face
ዋናው ገጽ \ አስረጅ \ መንገዱ የት አለ?! \ ኤቲዝም . . አንድ ዓይነት ጅልነት ነው (ኒውተን)

ኤቲዝም . . አንድ ዓይነት ጅልነት ነው

" ‹‹ኤቲዝም አንድ ዓይነት ጅልነት ነው፤የፀሐያዊ ጭፍራ ሥርዓትን ስመለከት፣ መሬት ከጸሐይ አስፈላጊውን የሙቀትና የብርሃን መጠን ማግኘት በሚያስችላት ተገቢው ርቀት ላይ መሆኗን እመለከታለሁ፤ይህ በእርግጥ በአጋጣሚ የተከሰተ አይደለም።›› "

ኒውተን

እንግሊዛዊ ፈላስፋ

ኒውተን

ከድረገጹ ጋር ማስተሳሰር

ከውይይት ብሎግ ጋር ማስተሳሰር