face
ዋናው ገጽ \ አስረጅ \ መልክተኞችና ነቢያት \ ገርነትና ቅለት ይኑርህ (ዋሽንግተን ኤርቨንጅ)

ገርነትና ቅለት ይኑርህ

" ‹‹ቁንጮ በደረሰ የድል አድራጊነቱ ጊዜ እንኳ ሙሐመድ ገርነትና ቀለል ባይነቱን እንደጠበቀ ነበር። ሰዎች ወደተሰባሰቡበት ክፍል ሲገባ ለርሱ ክብር ተነስቶ መቆምንና ከልክ ያለፈ የአክብሮት አቀባበል ማድረግንም ይጠላ ነበር።›› "

ዋሽንግተን ኤርቨንጅ

አሜሪካዊ ዲፕሎማትና የስነጽሑፍ ሰው

ዋሽንግተን ኤርቨንጅ

ከድረገጹ ጋር ማስተሳሰር

ከውይይት ብሎግ ጋር ማስተሳሰር