face
ዋናው ገጽ \ አስረጅ \ የዕውቀትና የሥልጣኔ መንገድ \ አንብብ . . የእስላም ጥሪ (ሮበርት ቢየር ጆዜፍ)

አንብብ . . የእስላም ጥሪ

" ‹‹እስላም - የሳይንስና የዕውቀት ሃይማኖት ነውና - ዕውቀት እንዲገበዩና የተማሩትንም ተግባራዊ እንዲያደርጉ ለተከታዮቹ ጥሪ የሚያደርግ መሆኑ ጥርጥር የለውም። የቅዱስ ቁርኣን የመጀመሪያው አንቀጽ ‹‹አንብብ በዚያ (ሁሉን) በፈጠረው ጌታህ ስም።›› የሚለው የአላህ (ሱ.ወ.) ቃል በመሆኑ ይህን ማድረጉም አስገራሚ አይደለም።›› "

ሮበርት ቢየር ጆዜፍ

በፈረንሳይ ዩኒቨርሲቲዎች የፍልስፍና ፕሮፌሰር

ሮበርት ቢየር ጆዜፍ

ከድረገጹ ጋር ማስተሳሰር

ከውይይት ብሎግ ጋር ማስተሳሰር