face
ዋናው ገጽ \ አስረጅ \ የዩኒቨርስና የሰው ልጅ መፈጠር . . ጥበቡ ክቡርነቱና ግቡ \ ኦ አምላኬ! (ፓውል ሞርዲን)

ኦ አምላኬ!

" ‹‹የዘመናዊውን ስነፈለክ አንዳንድ ፎቶግራፎች ባየሁ ጊዜ የመጀመሪያ መስተጋብሬ ፦ ኦ አምላኬ! ሥራው ሙሉ በሙሉ ተሳክቷል፤በሞቴ እጹብ ድንቅ ነገር ነው ብዬ መጮኽ ነበር።›› "

ፓውል ሞርዲን

በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የስነፈለክ ፕሮፌሶር

ፓውል ሞርዲን

ከድረገጹ ጋር ማስተሳሰር

ከውይይት ብሎግ ጋር ማስተሳሰር