face
ዋናው ገጽ \ አስረጅ \ የዩኒቨርስና የሰው ልጅ መፈጠር . . ጥበቡ ክቡርነቱና ግቡ \ የኛ ተልእኮ (ሩበዒ ብን ዓምር)

የኛ ተልእኮ

" ‹‹እርሱ የሻውን ሰው ከፍጡራን አምልኮ ወደ አላህ አምልኮ፣ከጠባቡ ዓለማዊ ሕይወት ወደ ሰፊው፤ከሃይማኖቶች ግፍ ወደ እስላም ፍትሕ እንድናወጣ አላህ ልኮናል።›› "

ሩበዒ ብን ዓምር

ከአላህ መልክተኛ  ባልደረቦች አንዱ

ሩበዒ ብን ዓምር

ከድረገጹ ጋር ማስተሳሰር

ከውይይት ብሎግ ጋር ማስተሳሰር